อาจารย์เท็ดดี้

เลิศพร อารยะโกศล

ช่างภาพ ตำนาน Portrait ไทย

ผมยึดมั่นในปรัชญาการทำงานที่มีตั้งแต่ต้นเสมอมา นั่นคือการทำงานด้วยความตั้งใจสูงสุด เพื่อคุณภาพงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า และไม่หยุดยั้งที่จะคิด

และคัดสรรสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

เหมือนอย่างโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำอยู่ในขณะนี้

ภาวินี เจือติระรักษ์

วิทยากร

Edumall เป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ ทำให้

ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย พัฒนาตัวเองได้ในทุกๆด้าน และยืดหยุ่นตามเวลาไลฟ์สไตล์

ของเราจริงๆค่ะ

นฤมล รัตนาอัมพวัลย์

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์แจง

อาจารย์โอ๋

อาจารย์ที่เคยร่วมงานกับเรา

เรื่องความประทับใจที่ได้ร่วมทำงานกับทีม

ของ Edumall ต้องบอกเลยว่าประทับใจมาก

เพราะทีมงานใส่ใจทั้งเรื่องห้องอัด การตัดต่อ

การถ่ายทำ และการทำ Marketing อย่างต่อเนื่อง

ผมยึดมั่นในปรัชญาการทำงานที่มีตั้งแต่ต้นเสมอมา

นั่นคือการทำงานด้วยความตั้งใจสูงสุด เพื่อคุณภาพงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า และไม่หยุดยั้งที่จะคิด และคัดสรรสิ่งใหม่ๆ

อยู่ตลอดเวลา เหมือนอย่างโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำอยู่ในขณะนี้

Edumall เป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ ทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้

ได้ง่าย พัฒนาตัวเองได้ในทุกๆด้าน และยืดหยุ่นตามเวลา

ไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆค่ะ

เรื่องความประทับใจที่ได้ร่วมทำงานกับทีม ของ Edumall

ต้องบอกเลยว่าประทับใจมาก เพราะทีมงานใส่ใจทั้งเรื่องห้องอัด การตัดต่อ การถ่ายทำ และการทำ Marketing อย่างต่อเนื่อง

การร่วมงานกับ Edumall ถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะเป็นช่องทางที่ได้เผยแพร่ทักษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เราได้ทำงานมา...

เจก รัตนตั้งตระกูล

ผู้ประกาศข่าว

สมัครเลย

บริษัท ท็อป อิงลิช (ไทยแลนด์) จำกัด

152 ชั้น 11 ห้อง 11-08 อาคาร Chartered Square

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

066-113-7691

sourcing.instructor@edumall.co.th

instructor.research

Edumall Insreuctor Community

(จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 และ 14.00-19.00)

066-113-7691

sourcing.instructor@edumall.co.th

instructor.research

Edumall Insreuctor Community

หลังจากทำการลงทะเบียนข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่จาก Edumall Thailand จะทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการถัดไป เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำในการถ่ายทำวิดีโอตัวอย่างการสอน ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ผู้สอนได้วางไว้

รอการติดต่อกลับ จากเจ้าหน้าที่

STEP : 2

หลังจากทำการลงทะเบียนข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่จาก Edumall Thailand จะทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการถัดไป เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำในการถ่ายทำวิดีโอตัวอย่างการสอน ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ผู้สอนได้วางไว้

รอการติดต่อกลับ จากเจ้าหน้าที่

STEP : 2

เมื่อผู้สอนมีการเซ็นสัญญา ร่วมงานกับ Edumall ผู้สอนจะส่งคลิปวิดีโอการสอนมาให้ยังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดต่อ แก้ไขคลิปวิดีโอการสอน เพื่อให้คอร์สเรียนออนไลน์นี้สมบูรณ์ที่สุด

เจ้าหน้าที่ตัดต่อและแก้ไขวิดีโอ

STEP : 5

ผู้สอนถ่ายทำคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกวิดีโอได้ ทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ หรือกล้องบันทึกภาพวิดีโอ บันทึกตัวอย่างการสอน และส่งตัวอย่างวิดีโอการสอนให้ยังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพเสียง ภาพหากคุณภาพผ่าน ผู้สอนสามารถถ่ายทำวิดีโอการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่วางไว้ต่อได้ทันที

ผู้สอนถ่ายวิดีโอตัวอย่างการสอน

STEP : 3

ผู้สอนถ่ายทำคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกวิดีโอได้ ทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ หรือกล้องบันทึกภาพวิดีโอ บันทึกตัวอย่างการสอน ตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่ดูและ และส่งตัวอย่างวิดีโอการสอนให้ยังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพเสียง ภาพหากคุณภาพผ่าน ผู้สอนสามารถถ่ายทำวิดีโอการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่วางไว้ต่อได้ทันที

เจ้าหน้าที่จะส่งคลิปวิดีโอการสอนทั้งหมดที่ผ่านการตัดต่อและแก้ไขแล้ว ให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของคอร์สเรียนออนไลน์

ก่อนการวางจำหน่าย

ผู้สอนตรวจสอบคอร์สเรียน

STEP : 6

สัญญาของเราจะเป็นสัญญา 5 ปี คลิปวีดีโอที่ผู้สอนถ่ายทำมาเอง จะถือเป็นลิขสิทธิของผู้สอน โดยสัญญา 5 ปี เป็นสัญญาที่ผู้สอนอนุญาตให้ Edumall นำคอร์สเรียนของผู้สอนวางจำหน่าย

เป็นเวลา 5 ปี หลังจาก 5 ปี ผู้สอนสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

เซ็นสัญญา ร่วมงานกับ Edumall

STEP : 4

สัญญาของเราจะเป็นสัญญา 5 ปี คลิปวิดีโอที่ผู้สอนถ่ายทำมาเอง จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอน โดยสัญญา 

5 ปี เป็นสัญญาที่ผู้สอนอนุญาตให้ Edumall

นำคอร์สเรียนของผู้สอนวางจำหน่ายเป็นเวลา 5 ปี

หลังจาก 5 ปี ผู้สอนสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ผู้สอนถ่ายทำคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกวิดีโอได้ ทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ หรือกล้องบันทึกภาพวิดีโอ บันทึกตัวอย่างการสอน ตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่ดูและ และส่งตัวอย่างวิดีโอการสอนให้ยังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบ

คุณภาพเสียง ภาพหากคุณภาพผ่าน ผู้สอนสามารถถ่ายทำวิดีโอการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่วางไว้ต่อได้ทันที

ผู้สอนถ่ายวิดีโอตัวอย่างการสอน

STEP : 3

เมื่อผู้สอนมีการเซ็นสัญญา ร่วมงานกับ Edumall ผู้สอนจะส่งคลิปวิดีโอการสอนมาให้ยังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดต่อ แก้ไขคลิปวิดีโอการสอน เพื่อให้คอร์สเรียนออนไลน์นี้สมบูรณ์ที่สุด

เจ้าหน้าที่ตัดต่อและแก้ไขวิดีโอ

STEP : 5

คอร์สเรียนออนไลน์จะถูกวางจำหน่ายบนหน้าแพลตฟอร์ม เว็บไซต์

พร้อมให้ผู้เรียนได้เลือกซื้อคอร์สเรียนของคุณ

เจ้าหน้าที่ตัดต่อและแก้ไขวิดีโอ

STEP : 7

www.edumall.co.th

คอร์สเรียนออนไลน์จะถูกวางจำหน่าย

บนหน้าแพลตฟอร์มเว็บไซต์

พร้อมให้ผู้เรียนได้เลือกซื้อคอร์สเรียนของคุณ

เจ้าหน้าที่จะส่งคลิปวิดีโอการสอนทั้งหมดที่ผ่านการตัดต่อและแก้ไขแล้ว ให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของคอร์ทสเรียนออนไลน์

ก่อนการวางจำหน่าย

ผู้สอนตรวจสอบคอร์สเรียน

STEP : 6

เจ้าหน้าที่จะส่งคลิปวิดีโอการสอนทั้งหมดที่ผ่าน

การตัดต่อและแก้ไขแล้ว ให้ผู้สอนตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของคอร์สเรียนออนไลน์ก่อนการวางจำหน่าย

คอร์สเรียนออนไลน์จะถูกวางจำหน่ายบนหน้าแพลตฟอร์ม เว็บไซต์

พร้อมให้ผู้เรียนได้เลือกซื้อคอร์สเรียนของคุณ

เจ้าหน้าที่ตัดต่อและแก้ไขวิดีโอ

STEP : 7

www.edumall.co.th

สัญญาของเราจะเป็นสัญญา 5 ปี คลิปวิดีโอที่ผู้สอนถ่ายทำมาเอง จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอน โดยสัญญา 5 ปี เป็นสัญญาที่ผู้สอนอนุญาตให้ Edumall นำคอร์สเรียนของผู้สอนวางจำหน่าย

เป็นเวลา 5 ปี หลังจาก 5 ปี ผู้สอนสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

เซ็นสัญญา ร่วมงานกับ Edumall

STEP : 4